DAMCLUB HEERENVEEN
               
Informatie Onderlinge Competities Partijen Allerlei Archief  

 

 

 

 

 

Archief
Oranjewoud
Damclub Oranjewoud is opgericht op 17 oktober 1934, waarna het een grote staat van dienst heeft opgebouwd, de damclubs in het algemeen hadden respect voor de dammers van Oranjewoud. Dat was natuurlijk wederzijds. De eerste vergadering was op de genoemde datum, en had tot doel om een damclub op te richten, en aldus geschiede, de naam van de damclub werd op voorstel van de heer J Zandhuis Damclub Oranjewoud. De speellocatie was de kantine van het voormalige natuurzwembad Tropenfauna de contributie werd bepaald op vijf cent per week. Als voorlopig bestuur werden aangesteld de heren J. Schotanus, K. Dijksma en J. Zandhuis. De heer J. Zandhuis was lid geweest van een andere damclub waarschijnlijk is die ter ziele gegaan omdat hij nog tien damborden in bezit had en dit schonk aan damclub Oranjewoud. Op 27 februari 1935 werd het definitieve bestuur gekozen, dat werden hoewel na herstemming de heren, J. Buma voorzitter, K. Dijksma secretaris en J. Zandhuis penningmeester. Na 54 jaar en 12 dagen hield deze roemrijke damclub op te bestaan, met de verschillende successen, ups en downs was er altijd een gezellige sfeer. Café Oord te Oranjewoud werd later de speel locatie, De heer Gerrit Oord hield het café voor gezien en de laatste twee jaren dat damclub Oranjewoud nog bestond was de speel locatie resterant Tropenfauna, van de fam de Jong.